Home Novosti i događanja O projektu U sklopu projekta EduAgri održana online ljetna škola

U sklopu projekta EduAgri održana online ljetna škola

U periodu od 11.-13.10.2021. su održana zajednička predavanja s mađarskim studentima, koja su namijenjena studentima preddiplomskih studija a koja su dio projektne aktivnosti “ljetne škole” u okviru projekta EDUAGRI koji se provodi zajedno s Hungarian University of Agricultural and Life Sciences, kampusom u Kaposvaru u okviru programa prekogranične suradnje Intereg V-A Mađarska-Hrvatska programa 2014-2020 Ova nastava je zamišljena kao kratka ljetna škola, što znači da studenti nakon odslušanih nastavnih jedinica dobivaju međunarodni certifikat o sudjelovanju na stručnoj edukaciji na temu upravljanja pojedinim čimbenicima kratkih lanca opskrbe hranom.

Related Post