Home Novosti i događanja O projektu Održan pilot semestar na Sveučilištu za poljoprivredu i biotehničke znanosti MATE i visokom gospodarskom učilištu u Križevcima

Održan pilot semestar na Sveučilištu za poljoprivredu i biotehničke znanosti MATE i visokom gospodarskom učilištu u Križevcima

U sklopu projekta EduAgri je u periodu od 29 studenoga 2021. do 16. prosinca 2021. na Visokom Gospodarskom učilištu u Križevcima i Sveučilištu MATE u Kapošvaru održan pilot semestar za studente preddiplomskog studija. Dušanka Gajdić održala je predavanje na temu poljoprivredno-prehrambenih lanaca opskrbe, Silvije Jerčinović govorio je o marketingu hrane i značajumarketinške strateške orijentacije za organizaciju kratkih opskrbnih lanaca hranom, a Siniša Srečec i Tatjana Jelen održali su predavanja o upravljanju kvalitetom hrane.
Koponicsné Györke Diána je izlagala na temu učinaka novog višegodišnjeg financijskog okvira na CAP i kohezijsku politiku, a Horváthné Kovács Bernadett je govorila o analizi umrežavanja u praksi. Predavanja su bila iznimno dobro posjećena i interes studenata za teme o kojima se raspravljalo je iznimno velik. Navedeno je dodatan poticaj za nastavak istraživanja i daljnji
razvoj suradnje Visokog gospodarskog učilišta i Sveučilišta MATE.

Related Post