Multilevel education system for agile agri-food chains
Szent Istvan University of Kaposvar & Križevci College of Agriculture.

kratki opis projekta

EDUAGRI (Multilevel education system for agile agri-food chains), čiji je nositelj Sveučilište
u Kapošvaru, a Učilište partner u projektu. Vrijednost projekta iznosi 257.705,00 €, a
proračun za Visoko gospodarsko učilište u Križevcima iznosi 121.825,00 €.

Projekt EDUAGRI (Multilevel education system for agile agri-food chains) usmjeren je na
zajedničku izradu visokoškolskih obrazovnih paketa na više razina iz specifičnog područja
agilnog upravljanja poljoprivrednim i prehrambenim lancima. Paketi će uključivati razvoj i
izradu nastavnih planova i programa za preddiplomski, kao i diplomski studij upravljanja
poljoprivredno-prehrambenim lancima. U sklopu projekta bit će razvijeni i programi
cjeloživotnog učenja za farmere i dionike u prehrambenoj industriji. Naime, zbog specifičnih,
ali i sličnih situacija u obadvije zemlje, navedeni programi imaju za cilj poboljšati
konkurentnost u poljoprivredno-prehrambenom sektoru kroz razvoj dinamičnog upravljanja
procesima proizvodnje i plasmana poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na lokalnoj razini.
Novo razvijeni studijski programi pružit će suvremen i praktičan uvid u upravljanje
poljoprivredno-prehrambenim lancima.
Ciljne skupine za ove programe bit će sadašnji i budući studenti Visokoga gospodarskog
učilišta iz Križevaca i Sveučilišta Szent Istvan u Kapošvaru, trenutni donositelji odluka u
poljoprivredno-prehrambenom sektoru, nositelji poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj i
Mađarskoj, poljoprivredne udruge, mala i srednja poduzeća u prehrambenoj industriji i
udruženja poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača. Planirano vrijeme provedbe aktivnosti
je dvadeset mjeseci.

Informacije o projektu

Nositelj projekta:

Partner u projektu:

EduAgri

podaci

Ova web stranica izrađena je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati da odražava stav Europske unije i / ili Upravljačkog tijela.